2024 Tanıtım Günleri Başlıyor...
2024 Tanıtım Günleri
Merak ettiğiniz her şeyi ve daha fazlasını öğrenmek için sizleri tanıtım günlerimize bekliyoruz.
2024 Fakülte Mezuniyet Törenimiz
2024 Tören Takvimi için tıklayın
Harekete Geç
HATAY DESTEK MERKEZİNDE SOSYAL SORUMLULUK ETKİNLİĞİ
27-31 Aralık 2023 tarihinde Depremden en çok etkilenen şehirlerimizden biri olan Hatay Belen’de Destek Merkezlerinde kadın-çocuklarla egzersiz etkinlikleri yapılmıştır. Öğrencilerimize ve destek olan gönlüllülere teşekkür ederim. Prof.Dr. Özlem Ülger Dekan
Lisans öğrencilerimizin 7. Ulusal El rehabilitasyonu Kongresi Sözlü Bildiri Sunmuşlardır. Kendilerini tebrik ediyoruz...
Patent yarışmasında akademisyenlerimize ödül
Kardeş Okul Projemiz
Mardin Midyat’ta kardeş okul seçen öğrenciler belli aralıklarla okulun ihtiyaçlarına yönelik projeler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, 20-23 Nisan 2023 tarihinde üniversite sınavında tercih yapacak öğrencilere, fizyoterapistlik mesleği ve bölüm tanıtımı yapıldı. İhtiyacı olan öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. Katılım sağlayan ve bu sosyal sorumluluk projesini yürüten öğrencilerimize teşekkür ederim. Prof.Dr. Özlem Ülger Dekan
KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Öğrencilerimiz tarafından 8 Mart 2023 tarihinde, Dünya Kadınlar günü için ‘’ Güç Bizde ‘’ projesi ile kadın ve kadın beyanlı bireyler için mor bileklikler yapılmıştır. Farkındalık oluşmasına katkı sağlayan bu sosyal sorumluluk etkinliği için öğrencilerimize teşekkür ederim.
Afet Eylem Planı
MENTAP
Engelli ve yaşlılara bakım verenler için ruh sağlığı ve sağlık eğitimi
SABAK Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
SABAK Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni, 18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda 60 Yıl
Öğrenci Kılavuzu
Fakültemizin Lisans Öğrenci kılavuzu yayınlanmıştır.
Ünitelerimiz

Araştırma ve uygulama ünitelerimize ulaşmak için;

Hasta Sekreterliği

0312 305 25 25 / 0312 305 25 33


Haklarınızı bilin: Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Sitesi


 

Araştırma ve Uygulama Ünitelerimiz

Omurga Sağlığı Ünitesi

Omurga Sağlığı Ünitesi 2013 yılında kurulmuştur. Ünitede disk ve omurga problemleri, mekanik nedenlerle bel-boyun ağrısı yaşayan, günlük yaşam aktiviteleri, iş ve sosyal rollerini yerine getirmede zorlanan hastalara hizmet verilmektedir.        

El Cerrahisi Rehabilitasyonu Ünitesi

El Cerrahisi Rehabilitasyonu Ünitesi 2002 yılında kurulmuştur.  Ünitede üst ekstremite yaralanmaları, obstetrik ve travmatik brakiyal pleksus paralizileri, periferik sinir lezyonları, torasik outlet sendromu,  konjenital anomaliler, üst ekstremite kırıkları ve yumuşak doku yaralanmaları, elin fleksör ve ekstansör tendon yaralanmaları, replantasyon, çoklu travmalar, artritik el problemleri, karpal instabiliteler, dirsek kırık ve instabilite problemleri olan hastalara hizmet verilmektedir.

Erken Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi (Hastane)

Erken Dönem Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi 1983 yılında açılmıştır. Ünitede Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalında gerçekleştirilen alt ekstremite, üst ekstremite ve omurgayı içeren tüm ortopedik cerrahiler (kalça ve diz artroplastileri, kırıklar, kemik ve yumuşak doku tümörleri, metabolik kemik hastalıkları, konjenital deformiteler, gelişme bozuklukları, bağ ve menisküs yaralanmaları…) sonrası hastanede yatış sırasındaki erken dönem rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir.

Gelişimsel ve Erken Fizyoterapi Ünitesi

Ülkemizde bu alandaki çalışmalar ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda 1971 yılında Serebral Paralizi Ünitesinin kurulmasıyla başlamış olup, o günden bu yana aralıksız olarak faaliyet gösteren bu ünite, ülkemizde pediatrik fizyoterapi rehabilitasyon alanındaki çalışmaların nüvesini oluşturmuştur.

Geriartrik Rehabilitasyon Ünitesi

2003 -2012 yılları arasında "Evde Bakım Projesi" hastalarına ve "Egzersiz Eğitim Programı" ile takibi yapılan hastalara hizmetler verilmiştir. 2012 yılından itibaren; Hacettepe Erişkin Hastanesi'nin Yoğun Bakım, Dahiliye ve Onkoloji servislerinde yatan akut ve subakut bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyona gereksinimi olan hastalar, Hacettepe Geriatri Bilim dalına başvuran poliklinik hastaları, KBB ve Odyoloji Bölümleri'nden denge ve düşme sorunu nedeniyle yönlendirilen hastalar, GATA Geriatri Polikliniği'ne başvuran alzheimer demans hastaları, ayaktan egzersiz eğitim programı ile takip edilen hastalar ünite profilimizi oluşturmaktadır.

Pelvik Sağlıkta ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ünitesi

Ünitemizde kadın sağlığına yönelik çalışmalar ilk olarak Yrd. Doç. Dr. Sezgin Baltacıoğlu ile başlamıştır. Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Üroloji hekimleri ile diyaloğun geliştirilmesiyle ünite 1992 yılında “Ürojinekolojik Fizyoterapi Ünitesi” adını alırken, ilerleyen yıllarda çalışma konularının genişlemesiyle birlikte 2007 yılında ünite adı şu anki adı olan “Kadın Sağlığı Ünitesi” olarak değiştirilmiştir.

Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi

Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi 2010 yılında kurulmuştur. Ünitede Onkoloji Hastanesi servislerinde, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Hematoloji servislerinde, erişkin ve çocuk kemik iliği nakli ünitelerinde yatan hasta ve bölümümüz kanser rehabilitasyonu ünitesinde ayaktan hasta hizmeti vermekte ve bu hasta grubu ilgili eğitim, uygulama ve araştırma çalışmalarını yürütmektedir.

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi

Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi 1971 yılında kurulmuştur. Ünitemizde kalp-solunum sistemi hastalıklarına ve/veya bu hastalıklar için risk faktörlerine sahip bireyler detaylı bir şekilde değerlendirilmektedir.

Nörolojik Erken Rehabilitasyon Ünitesi

1991 yılında Prof. Dr. Ayfer Sade, Prof. Dr. Canan Algun,  Dr. Fzt. Kadriye Armutlu ve Fzt. Sibel Aksu tarafından kurulmuştur. H.Ü. Nöroloji servisinde yatan hastalar, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar, dış hastalar ve diğer bölümlerden gelen konsültasyonlara hizmet vermektedirler.

Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi

Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi 2001 yılında kurulmuştur. Ünitede akut dönemi geçirmiş inme, Multiple Sklerosis, Nöromuskuler hastalıklar, Parkinson Hastalığı vb. çeşitli nörolojik hastalıklara hizmet verilmektedir.

Nöroşirurji Ünitesi

Nöroşirurjide Rehabilitasyon Ünitesi 1990 yılında açılmıştır. Ünitede Nöroşirurji Anabilim Dalında 1 yoğun bakım ünitesi ile 3 erişkin ve 1 pediatri servisinde yatan hastalara akut rehabilitasyon hizmeti sunmaktadır.

Ortez ve Biyomekanik Ünitesi

1969 yılında kurulan Ortez ve Biyomekanik Ünitesi, bilimsel, kültürel ve etik değerler ışığında fizyoterapist yetiştirmeyi hedefleyen bölümüzde, öğrencilerimizin bu alanda da yetişmiş bir birey olarak mezun olmalarını hedefleyen bir ünitedir.

Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji servislerinde başlatılan çalışmaların devamı kapsamında 1994 yılında, H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bünyesinde kurulan bu ünitenin amacı; cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen tüm ortopedik hastalıkların erken veya geç dönem tedavilerini yapmak ve konuyla ilgili koruyucu rehabilitasyon yaklaşımlarını sürdürmektir.

Pediatrik Fizyoterapi ve Serebral Palsi Ünitesi

Ülkemizde bu alandaki çalışmalar ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda 1971 yılında kurulan Serebral Paralizi Ünitesinde başlamış olup, o günden bugüne aralıksız olarak faaliyet gösteren bu ünite,

Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Ünitesi

1991 yılında Prof. Dr. A. Ayşe KARADUMAN tarafından kurulan ünite, nöromusküler hastalıklara sahip (Duchenne Musküler Distrofi, Spinal Musküler Atrofi, Herediter Motor ve Sensoriyal Nöropati vb.) çocukların rutin kontrol ve fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanında, bu alanda yapılan klinik çalışmaların yürütüldüğü Türkiye’deki tek merkez olma özelliğini sürdürmektedir. “TREAT-NMD Alliance” üyesi olup, ulusal ve uluslararası araştırmaların ortağı durumundadır.

Protez-Ortez ve Biyomekanik Ünitesi

Protez ve Biyomekanik Ünitesi 1967 yılında kurulmuştur. Ünitede, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle ekstremite kaybı yaşayan hastalara protez yapımı ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir.

Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi

Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi, 2004 yılında H.Ü. Romatoloji Ünitesinde klinik çalışma uygulamaları ile başlamış, bu çalışmalara 2005 yılında H.Ü. Pediatrik Romatoloji bölümü de eklenmiştir.  2008 yılından itibaren ağrı duygu-durum ilişkisinin öneminin vurgulandığı bu ünitede biyopsikososyal model benimsenmiştir.

Sporcu Sağlığı Ünitesi

1989 yılında Prof. Dr. Nevin Ergun tarafından kurulan Sporcu Sağlığı Ünitesi, profesyonel sporcuların ve rekreasyonel olarak sporla ilgilenen kişilerin değerlendirildiği, spora özgü ihtiyaçlarına yönelik egzersiz programlarının verildiği, yaralanma sonrasında rehabilitasyon programına alındığı ve spora güvenli dönüşlerinin sağlandığı ünitedir.

Yutma Bozuklukları Ünitesi

Yutma Bozuklukları Ünitesi, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü çatısı altında Prof Dr A Ayşe Karaduman ve Dr Fzt Numan Demir tarafından kurulmuştur.

Yanık Ünitesi

2016 yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi bünyesinde kurulan Yanık Ünitesi; Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm 73 Yanık Ünitesi ile işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütmektedir.