Harekete Geç
HATAY DESTEK MERKEZİNDE SOSYAL SORUMLULUK ETKİNLİĞİ
27-31 Aralık 2023 tarihinde Depremden en çok etkilenen şehirlerimizden biri olan Hatay Belen’de Destek Merkezlerinde kadın-çocuklarla egzersiz etkinlikleri yapılmıştır. Öğrencilerimize ve destek olan gönlüllülere teşekkür ederim. Prof.Dr. Özlem Ülger Dekan
Lisans öğrencilerimizin 7. Ulusal El rehabilitasyonu Kongresi Sözlü Bildiri Sunmuşlardır. Kendilerini tebrik ediyoruz...
Patent yarışmasında akademisyenlerimize ödül
Kardeş Okul Projemiz
Mardin Midyat’ta kardeş okul seçen öğrenciler belli aralıklarla okulun ihtiyaçlarına yönelik projeler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, 20-23 Nisan 2023 tarihinde üniversite sınavında tercih yapacak öğrencilere, fizyoterapistlik mesleği ve bölüm tanıtımı yapıldı. İhtiyacı olan öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. Katılım sağlayan ve bu sosyal sorumluluk projesini yürüten öğrencilerimize teşekkür ederim. Prof.Dr. Özlem Ülger Dekan
KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Öğrencilerimiz tarafından 8 Mart 2023 tarihinde, Dünya Kadınlar günü için ‘’ Güç Bizde ‘’ projesi ile kadın ve kadın beyanlı bireyler için mor bileklikler yapılmıştır. Farkındalık oluşmasına katkı sağlayan bu sosyal sorumluluk etkinliği için öğrencilerimize teşekkür ederim.
Afet Eylem Planı
MENTAP
Engelli ve yaşlılara bakım verenler için ruh sağlığı ve sağlık eğitimi
SABAK Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
SABAK Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni, 18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda 60 Yıl
Tanıtım

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

2019 yılı itibariyle, Türkiye’nin ilk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi ünvanını alan Fakültemiz, 1961 yılında Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından Ankara Üniversitesinde kurulmuştur. 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin kurulmasıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu adını almış; 1965 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Hacettepe Üniversitesi’nin Sıhhiye yerleşkesindeki fakültelerden biri olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.


Fakültemiz ÖSYM´nin yaptığı TYT-AYT (YKS) sınavında sayısal puan türünden öğrenci almaktadır. 2021 yılı kontenjanımız 123´dür. 2021 sayısal puan sıralaması 49.000'dir. Bölümümüz Türkiye´deki tüm üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri arasında kurulduğu günden bu yana ilk sırada öğrenci almaktadır. 2022 yılı kontenjanımız 80 dir.


Fakültemizde, Hacettepe Üniversite hastaneleri ve fakültenin fiziksel koşulları içerisinde yer alan ünitelerde staj imkanı sağlanmaktadır (Ünitelerle ilgili bilgi için tıklayınız). Bu yönüyle diğer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon eğitimi veren programlardan ayrılmaktadır. Fakültemiz ülkemizde ilk olarak kurulan ve her geçen yıl yenileri eklenen eğitim, araştırma ve uygulama üniteleri ve protez-ortez atölyesi ile dünyada da çok önemli bir konuma sahiptir. Bu ünitelerde bilimsel çalışmalar, projeler, tez çalışmaları yürütülmesinin yanı sıra klinik deneyimin artırılması, fizyoterapistlere rehberlik etmesi, öğrencilere de staj olanakları sağlaması açısından değerlidir. Bölümde zorunlu staj durumları dışında öğrencinin isteğine bağlı olarak gönüllü staj şartlarına da açıktır. Fakültemizin eğitim dili Türkçe´dir.

Fakültemizde dersler teorik ve uygulamalı şekilde gerçekleşmektedir. Öğrencilerimiz fakültemizin 24 profesör, 17 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 64 asistandan oluşan güçlü kadrosu tarafından lisans eğitimi almaktadırlar. Alandaki ilk fakülte olmanın yanı sıra bu güçlü kadrosuyla da önderliğini sürdürmektedir (Öğretim üyelerimiz hakkındaki detaylı bilgi için tıklayınız). Erasmus Öğrenim Hareketliği ve Staj Hareketliği programlarından yararlanmaktadır.


Eğitim programının amacı;
- Hareket ve fonksiyon bozukluklarını belirlemek, önlemek, tedavi etmek ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmak için gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış;
- Kazandığı bilgi, beceri ve tutumları toplumun değişen ihtiyaçlarına göre modifiye edebilen,
-Yaratıcı, innovatif çözümler oluşturabilen,
- Toplum sağlığı açısından Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışma yapabilen; araştırıcı, yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulama becerisine sahip, yenilikçi teknoloji kullanımına açık,
- Kalite güvencesi davranışını benimsemiş, iş süreçlerini yönetebilen, etik değerlere saygılı,
- İnterdisipliner ve multidisipliner çalışma modelleri içinde yer alabilen fizyoterapistler yetiştirmektir.
 
Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon, Kalp ve Solunum Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon, Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyonu, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi Rehabilitasyon Eğitimi ve Bilişimi olmak üzere 6 Ana Bilim Dalı ile lisans eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.


Fakültemiz 1975´den bu yana Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı lisansüstü programlarında öğrenci mezun vermektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarımız ana bilim dalı yapılanması ile birlikte 2022 yılında; Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon ana bilim dalına bağlı olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Protez Ortez ve Biyomekani, Kalp ve Solunum Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon ana bilim dalına bağlı olarak Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ana bilim dalına bağlı olarak Spor Fizyoterapistliği, Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyonu ana bilim dalına bağlı olarak Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ana bilim dalına bağlı olarak Nöroloji Fizyoterapistliği programları ile yürütülmektedir.
Fakültemiz ulusal ve uluslararası fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki çok sayıda kuruluşa üyedir ve bu kuruluşlarda öğretim üyelerimiz temsilcilik yapmaktadır. Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu, Avrupa Fizyoterapi Konfederasyonu, Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı, Sağlık Bilimleri Dekanlık Konseyi Başkanlığı, European Respiratory Society Grup Sekreterliği, Türkiye Fizyoterapistler Derneği bunlardan bazılarıdır.


Fakültemiz, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve aynı zamanda idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin 5 yıllık ulusal (Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-SABAK tarafından) akreditasyona sahiptir. Ayrıca ilk ve tek (World Confederation of Physical Therapy and Rehabilitation-WCPT tarafından) uluslararası 5 yıllık akreditasyona sahiptir (WCPT akreditasyonu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız) (SABAK akreditasyonu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız).


Mezunlarımız ¨fizyoterapist¨ ünvanı almakta, kamu ve özel hastanelerde, tıp merkezlerinde, egzersiz danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, spor kulüplerinde, spor salonlarında, huzurevlerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversite hastanelerinde çalışabilmekte, özel egzersiz danışma merkezleri açabilmektedirler.


Fakülte olarak; mesleğe sahip çıkan, etik değerlere bağlı, sağlık alanında yetkin mezunlar, bununla birlikte, düşünen, eleştiren, üreten, çalışan ve motivasyonu yüksek bilim insanı yetiştirmek istiyoruz. Bu hedeflerle, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve sağlık alanında sunulan hizmetlerimizi sürekli iyileştirme bilinciyle, özelleşmiş, nitelikli, zengin akademik kadromuz ile fizyoterapi alanına ve bilime katkı sağlamaya devam edeceğiz.

“Daha İleriye... En İyiye...”