Hacettepe Üniversitesi Fizik ve Tedavi Rehabitasyon Fakültesi ©

Protez Ortez Biyomekanik Doktora Programı

Protez Ortez Biyomekanik Doktora Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1967-68 eğitim-öğretim yılında kurulan ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda bilim uzmanlığı eğitimine başlayan program çerçevesinde protez, ortez uygulamaları ve biyomekanik alanına özel dersler verilmeye başlanmış, alandaki hızlı gelişmeler ve bu alana olan ilginin artması nedeniyle, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1996-1997 eğitim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı altında Protez-Ortez ve Biyomekanik Programını yeni bir program olarak kabul ederek eğitim ve öğretime başlanmıştır. Bu programın amacı protez-ortez ve biyomekanik alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre fizyoterapi ve rehabilitasyonun özel alanlarında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir. Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verilen hasta ve sağlıklı popülasyon içerisinde ortez ve protez gereksinimi olan bireylere yönelik özelleşmiş alanlarda özgün bir araştırmayı bağımız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalı, protez-ortez ve biyomekanik programı doktora mezunları “doktora” derecesi alarak mezun olmaktadırlar. Protez-ortez ve biyomekanik alanında doktora” derecesi alan fizyoterapistler, protez-ortez gereksiniminin belirlenmesi, uygun ortez ve protez yönteminin seçilmesi ve uygulanması, gerekli modifikasyonların yapılması, fonksiyonel sonuçların değerlendirilmesi ve performansın ölçülmesi ve tüm bu akademik ve klinik bilgi ve becerilerin ulusal ve uluslar arası bilimsel ortamlara aktarılması ve toplum sağlığının iyileştirilmesi konularında gerekli yetkinliğe ulaşmış kişilerdir.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalı yüksek lisans programlarından mezun olmak ve . H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup yüksek lisansını fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına yakın alanlarda yapan öğrencilerden anabilim dalı akademik kurulunca uygun görülenler programa kayıt olabilirler.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019