Hacettepe Üniversitesi Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Fakültesi ©

 

İdari / Teknik

Özdemir Can - Hastane Müdür Yrd.
Emrullah Sevim - Psikolog
Handan Değirmenci - Fizyoterapist
Neslihan Taş - Fizyoterapist
Ali Sami Savaş - Büro İşleri Memuru
Meltem Urul - Büro İşleri Memuru
Mustafa Albayrak - Saymanlık Mutemedi
Ali Bük - Ünite Sekreterliği
Elif Yiğit - Büro İşleri Memuru
Fatma Kandemir - Büro İşleri Memuru
Yaşar Enç - Danışma Memuru
Cengiz Coşkuner - Taşınır Kayıt Kont.Yet.
Gülten Akgündüz - Yardımcı Hizmetli
Hüsamettin Solakoğlu - Teknisyen
Mustafa Alkan - Teknisyen
Erdoğan Bülbül - Teknisyen
Ahmet Pürgü - Sağlık Teknikeri
Songül Köroğlu - Sağlık Teknikeri
Burcu Yendi - Sağlık Teknikeri
Murat Kılıç - Sağlık Teknikeri
Ayhan Kurtaran - Sağlık Teknikeri
Pınar Kayık - Sağlık Teknikeri
Hatice Seray Batmaz - Sağlık Teknikeri
Kadriye Karaca - Sağlık Teknikeri
İshak Ramazan - Sağlık Teknikeri
Kübra Baloğlu - Sağlık Teknikeri
Huriye Ülger - Büro İşçisi
Özgür Can - Büro İşçisi
Deniz Aksu - Büro İşçisi
Güldane Bayar - Temizlik İşçisi
Sultan Yurdakul - Temizlik İşçisi
Şevki Bayrak - Temizlik İşçisi
İbrahim Karakoç - Hizmetli İşçi
Murat Çaylan - Temizlik işçisi
Mevlüt Karakaş - Büro İşleri Memuru
Burak Cihan - Büro İşleri Memuru

 

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2021