Hacettepe Üniversitesi Fizik ve Tedavi Rehabitasyon Fakültesi ©

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

Bu programı tamamlayan mezunlar, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. Programın amacı ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, toplum yararını gözeten, multidisipliner anlayışla uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, kanıta dayalı uygulama becerisine sahip, ortopedi fizyoterapistliği ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman ortopedi fizyoterapistleri yetiştirmektir. Ortopedi fizyoterapistliği yüksek lisans mezunları “yüksek lisans” ünvanı alarak mezun olurlar.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
lisans diplomasına sahip olmak ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gereklidir.

(//www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html)

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019