Hacettepe Üniversitesi Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Fakültesi ©

 

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

• Evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve fizyoterapi rehabilitasyonun değişik alanlarında hizmet verecek sağlık profesyonelleri ve eğitimciler yetiştirmek,
• Mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak,
• Multidisipliner çalışmalar yürütmek,
• Lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak,
• Fizyoterapi rehabilitasyon hizmetini ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.

Vizyonumuz

• Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek,
• Eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek, uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, alanında saygın ve önder konumuna gelmek.

 

 

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2021