Hacettepe Üniversitesi Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Fakültesi ©

 

Genel Tanıtım

Bölümümüz 1961 yılında Prof.Dr. İhsan Doğramacı tarafından Ankara Üniversitesi Hemşirelik ve Sağman Okulu´na bağlı olarak kurulmuş, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesinin kurulmasıyla rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime devam etmiştir. Ülkemizde kurulan ilk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak 1965 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Devamı: 13 Haziran 2007 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak fakülte çatısı altında yer almış, 2010 yılında Yüksek Öğrenim Kurumu´nun kararı ile bölümün adı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon olarak değiştirilmiştir. 2019 yılı ocak ayında Fakülte olmuştur. Bölümüzden bugüne kadar toplam mezun sayımız 3260´dır.

Fakültemiz ÖSYM´nin yaptığı TYT-AYT (YKS) sınavında sayısal puan türünden öğrenci almaktadır. 2019 kontenjanımız 123´dür. 2019 sayısal sıralaması 56941'dir. Bölümümüz Türkiye´deki tüm üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri arasında kurulduğu günden bu yana ilk sırada öğrenci almaktadır. Ayrıca gözlemlerimiz öğrencilerimizin büyük bir kısmı tarafından bölümümüzün ilk 3 tercihleri içinde yer aldığı yönündedir.

Eğitim programının amacı aşağıdaki gibidir:
- Hareket ve fonksiyon bozukluklarını belirlemek, önlemek, tedavi etmek ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmak için gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış;
- Kazandığı bilgi, beceri ve tutumları toplumun değişen ihtiyaçlarına göre modifiye edebilen,
- Yaratıcı, innovatif çözümler oluşturabilen,
- Toplum sağlığı açısından BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışma yapabilen; araştırıcı, yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulama becerisine sahip, yenilikçi teknoloji kullanımına açık,
- Kalite güvencesi davranışını benimsemiş, iş süreçlerini yönetebilen, etik değerlere saygılı,
- İnterdisipliner ve transdisipliner çalışma modelleri içinde yer alabilen fizyoterapistler yetiştirmek.

Bölümümüz 4 yıl olup eğitim dili Türkçe´dir.

Fakültemiz 1975´den bu yana Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı lisans üstü programlarında öğrenci mezun vermektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarımız; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Protez Ortez ve Biyomekani, Spor Fizyoterapistliği, Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nöroloji Fizyoterapistliği´dir. 2019-20 Bahar Dönemi itibari ile 134 yüksek lisans, 188 doktora öğrencimiz bu programlarda eğitim almakta, araştırma ve tez çalışmaları yürütmektedirler. Bugüne kadar 805 yüksek lisans ve doktora öğrencimiz mezun olmuştur.

Fakültemiz güçlü akademik kadrosu ile dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekte, bilime katkı vermektedir. 19 profesör, 18 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 76 araştırma görevlisi ile lisans ve lisansüstü programlarda eğitimde kaliteye öncelik vermekte; öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine olanak sağlamak ve fiziksel alt yapıyı geliştirmek için çeşitli projelerin yürütücülüğünü üstlenmekte ve bilimsel etkinlikler düzenlemektedir.

Ülkemizde eğitim-öğretim hayatına devam eden 88 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü bulunmaktadır. Alanımızda ilk olarak kurulan ve bu bölümlere önderlik eden Fakültemizde, 29 farklı üniversiteden öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) ile gelen ve doktora yapan çok sayıda araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Fakültemizin yurtdışında pek çok üniversite ile ikili anlaşmaları bulunmakta olup 46 öğrencimiz bu üniversitelerde Erasmus Öğrenim Hareketliği ve Staj Hareketliği programlarından yararlanmıştır. Ayrıca yine bu üniversitelerden 14 öğrenci de bölümüze gelmiştir.

Fakültemiz ülkemizde ilk olarak kurulan ve her geçen yıl yenileri eklenen eğitim, araştırma ve uygulama üniteleri ve protez-ortez atölyesi ile dünyada da çok önemli bir konuma sahiptir. Bu ünitelerde bilimsel çalışmalar, projeler, tez çalışmaları yürütülmesinin yanısıra klinik deneyimin artırılması, fizyoterapistlere rehberlik etmesi, öğrencilere de staj olanakları sağlaması açısından değerlidir.

Fakültemiz ulusal ve uluslararası fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki çok sayıda kuruluşa üyedir ve bu kuruluşlarda öğretim üyelerimiz temsilcilik yapmaktadır. Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu, Avrupa Fizyoterapi Konfederasyonu, Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı, Sağlık Bilimleri Dekanlık Konseyi Başkanlığı, European Respiratory Society Grup Sekreterliği, Türkiye Fizyoterapistler Derneği bunlardan bazılarıdır.

Mezunlarımız ¨fizyoterapist¨ ünvanı almakta, kamu ve özel hastanelerde, tıp merkezlerinde, egzersiz danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, spor kulüplerinde, spor salonlarında, huzurevlerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversite hastanelerinde çalışabilmekte, özel egzersiz danışma merkezleri açabilmektedirler.

 

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2021