Hacettepe Üniversitesi Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Fakültesi ©

 

Araştırma Laboratuvarları

Bel ve Boyun Sağlığı Ünitesi


Bel ve Boyun Sağlığı Ünitesi 2013 yılında kurulmuştur. Ünitede disk ve omurga problemleri, mekanik nedenlerle bel-boyun ağrısı yaşayan, günlük yaşam aktiviteleri, iş ve sosyal rollerini yerine getirmede zorlanan hastalara tedavi hizmeti verilmektedir. Ünitemize başvuran hastalarımız, Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özgü değerlendirmeler yapıldıktan sonra manuel terapi yöntemleri, farklı egzersizler, gevşeme ve yoga programlarından oluşan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yaklaşımları ile tedavi edilmektedirler. Hastalara ayrıca, omurganın basit anatomisi ve mekaniği, düzgün duruşun tanımı ve önemi, bel, sırt ve boyun ağrısına yol açan nedenler, doğru egzersizin önemi ve gevşeme teknikleri öğretilmekte, bel-boyun sağlığını korumaya yönelik günlük yaşam aktiviteleri, iş ve yaşam tarzı modifikasyonları, genel sağlığın korunması amacıyla uygun spor seçimleri önerilmektedir. Ayrıca, bel-boyun problemleri olan hastalarımıza ve koruyucu amaçla sağlıklılara özel yoga programları uygulanmaktadır. Bel ve boyun problemlerinin tedavisi kadar, bel boyun problemlerinden korunmanın önemi açısından, çeşitli kuruluşlara ve belediyelere talepleri doğrultusunda danışmanlık ve eğitim  hizmeti de verilmektedir.


El Cerrahisi Rehabilitasyonu Ünitesi


El Cerrahisi Rehabilitasyonu Ünitesi 2002 yılında kurulmuştur. Birçok hastalık ve patolojide referans merkezi olarak kabul edilen ünitemizde üst ekstremitenin travmatik yaralanmaları, obstetrik ve travmatik brakiyal pleksus paralizileri, periferik sinir lezyonları, torasik outlet sendromu, konjenital anomaliler, üst ekstremite kırıkları ve yumuşak doku yaralanmaları, elin fleksör ve ekstansör tendon yaralanmaları, replantasyon, çoklu travmalar, artritik el problemleri, karpal instabiliteler, dirsek kırık ve instabilite problemleri olan hastalara hizmet verilmektedir. Bu hastalara Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’a özgü değerlendirmeler yapıldıktan sonra nöromusküler elektrik stimülasyonu, biofeedback yöntemleri, kemik ve yumuşak doku iyileşmesine yönelik güncel elektroterapi ve manuel terapi uygulamaları yapılmakta ve bu alanda yapılan çalışmalar ile literatüre katkı sağlanmaktadır. Ayrıca müzisyen ve sporculara koruyucu rehabilitasyon ve mesleki problemlere yönelik rehabilitasyon yaklaşımları uygulanmaktadır. Ünitemizde ayrıca biyomekanik ve histolojik çalışmalar multidisipliner bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.
Erken Dönem Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi (Hastane)
Erken Dönem Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi 1983 yılında açılmıştır. Ünitede kalça ve diz protezleri, kırıklar, kemik ve yumuşak doku tümörleri, metabolik kemik hastalıkları, konjenital deformiteler, gelişme bozuklukları, bağ ve menisküs yaralanmaları ve genel ortopedik hastalıklar nedeniyle ameliyat edilen hastalara hizmet verilmektedir. Bu hastalar, Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özgü değerlendirmeler yapıldıktan sonra, kas kuvveti ve eklem hareketini artırıcı fizyoterapi yaklaşımları, ağrının azaltılmasına yönelik uygulamalar, yapılan cerrahiye özgü rehabilitasyon protokollerinin uygulanması, hastaya veya ailesine ev programının öğretilmesi, transfer aktivitelerinin öğretilmesi ve taburculuk sonrası rehabilitasyon konusunda hastanın yönlendirilmesi ile erken dönem rehabilitasyonunu sağlamaktadırlar.


Gelişimsel ve Erken Fizyoterapi Ünitesi


Ülkemizde bu alandaki çalışmalar ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda 1971 yılında Serebral Paralizi Ünitesinin kurulmasıyla başlamış olup, o günden bu yana aralıksız olarak faaliyet gösteren bu ünite, ülkemizde pediatrik fizyoterapi rehabilitasyon alanındaki çalışmaların nüvesini oluşturmuştur. Halen bu alanda, yeni doğan süreçten başlayarak, özellikle riskli bebeklerin dahil olduğu hasta profilleriyle sürdürülen çalışmalar ile dünyadaki güncel gelişmeleri yakından izleyerek hizmet sunumu ve eğitime yansıtan bir referans merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Gelişimsel ve erken fizyoterapi ünitesi,  özellikle serebral palsi gibi nörogelişimsel bozukluları “en erken dönemde en iyi tahmin eden” yöntemler ile değerlendirme yapmakta, tespit etmekte ve sonrasında normal motor gelişimin desteklenmesi ve motor kontrolün sağlanması, ambulasyonun geliştirilmesi, bağımsız fonksiyonel aktivitenin sağlanması gibi hedeflere yönelik gerekli fizyoterapi yaklaşımlarını uygulamayı hedeflemektedir.


Geriatrik Rehabilitasyon Ünitesi


Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi'nin Dahiliye servislerinde akut ve subakut bakımda yatan “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” gereksinimi olan 65 yaş ve üstü hastalar, Geriatri Bilim Dalı Polikliniğine demans, Alzheimer hastalığı, denge ve düşme problemleri, günlük yaşam aktivitelerinde hareket yetersizlikleri gibi nedenlerle ayaktan başvuran ve ayaktan tedaviye alınan ya da ev programı ile takip edilen hastalar, KBB ve Odyoloji Bölümleri'nden denge ve düşme sorunları nedeniyle ünitemize yönlendirilen hastalar ünite profilimizi oluşturmaktadır.
Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı 75. Yıl Huzurevi ve Seyranbağları Huzurevi’nde kurumun fiziki ve yönetimsel koşulları ile kurumda kalan sakinlerin yaşam şekilleri ve yararlandıkları hizmetler konusunda Dönem 3 ve Dönem 4 öğrencilerimizle gözlem yaparak eğitim ve öğretim çalışmaları devam etmektedir.
Lisans eğitimi süresince; "Dönem 3 - Yaz Stajı" yapan stajyerlerin ve "Dönem 4 - Son Sınıf" stajyerlerinin hem hastanede klinik ortamlarda farklı disiplinlerle (geriatrist, hemşire, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist vd.) çalışmalarına hem de huzurevlerinde gözlem yapmalarına imkan verilerek, mezuniyet sonrası bu alanda çalışmayı isteyecek fizyoterapistlere ve akademisyenlere yol gösterici olabilmek misyonumuzdur.
Toplumun tüm yaş gruplarında yaşlılık dönemine yönelik gerekli koruyucu ve destekleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması ve sağlıklı-kaliteli yaşlanma konularında Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversiteler, Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile  "Toplum Temelli Rehabilitasyon" ile toplum bilinci oluşturulmaya çalışılmakta ve eğitim- öğretim ve araştırma çalışmaları yürütülmektir.


Kadın ve Erkek Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ünitesi


Kadın ve Erkek Sağlığı’nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ünitesi,  Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nde, 1992 yılından bu yana dünya örneklerine benzer şekilde geniş bir konu yelpazesi ile hizmet vermektedir. Ünitemizde Kadın ve Erkek Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim ve koruyucu ve tedavi edici hizmetler verilmektedir.
Obstetrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında gebelikte fiziksel aktivite ve egzersiz, doğuma hazırlık eğitimi ve gebelikte görülen problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon konuları ele alınmaktadır.
Ürolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında üriner inkontinans, nörojenik mesane ve ürolojik cerrahiler öncesi ve sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon konuları ele alınmaktadır.
Jinekolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında menstrual bozukluklarda, pelvik organ prolapsusunda, menopozda ve jinekolojik cerrahiler öncesi ve sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon konuları ele alınmaktadır.
Vasküler Problemlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında kronik venöz yetmezlikte ve lenfödemde fizyoterapi ve rehabilitasyon konuları ele alınmaktadır.
Gastrointestinal Problemlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında huzursuz barsak sendromu, konstipasyon ve fekal inkontinansta ve gastrointestinal cerrahiler öncesi ve sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon konuları ele alınmaktadır.
Cinsel İşlev Bozukluklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında disparoni, orgazm, ereksiyon ve ejakulasyon bozukluklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon konuları ele alınmaktadır.
Bu ana alanlara ek olarak ünitemizde ele alınan diğer özel konular; konnektif dokuyu ve otonom sinir sistemini etkileyen problemler, fibromiyalji, baş ağrıları, insomnia, Reynaud fenomeni, infertilite ve estetik problemlerdir.
Ünitemizde ayrıca masaj (klasik masaj, konnektif doku masajı, manuel lenf drenajı), mobilizasyon, egzersiz, elektroterapi ve kinesiotape uygulamaları yapılmaktadır.


Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi


Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi 1971 yılında kurulmuştur. Ünitemizde gerek ayaktan gelen, gerekse Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde yatan kalp-solunum sistemi hastalıklarına ve/veya bu hastalıklar için risk faktörlerine sahip bireyler kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Değerlendirmeleri yapılan hastalara öncelikle bilgilendirme eğitimi yapılmaktadır. Bu eğitim, kardiyopulmoner ve pulmoner hastalıkların risk faktörleri, korunma yöntemleri, yaşam biçimi değişiklikleri, yapılan testler ve tedavi yöntemleri, egzersiz yapmanın kısa ve uzun dönemde yararları (ilaçlar ve diyet kontrolü) için uygun yönlendirme gibi çeşitli konuları kapsamaktadır. Hastalarımızın tedavisinde, kalp-akciğer-kas iskelet sistemini içeren aerobik egzersiz, kas kuvvetlendirme ve dayanıklılık eğitimi, solunum kas eğitimi, havayolu temizliği uygulamaları ve günlük yaşam aktiviteleri sırasında enerji koruma tekniklerini içeren kapsamlı bir fizyoterapi ve rehabilitasyon programı kullanılmaktadır. Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bronşektazi, kistik fibrozis, nadir hastalıklar, miyokard enfarktüsü geçiren, yüksek tansiyonu olan, kalp yetersizliği olan, uykuda solunum bozuklukları, kalp pili olan hastalar, fiziksel hareketsizliğe bağlı olarak gelişen obezite, diyabet problemi olan hastalar vb akciğer ve kalp problemi olan birçok hasta grubunu kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamaktayız. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi olarak sadece ayaktan hasta değil, Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde yatan hastalara da kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır. Yoğun bakım üniteleri, çocuk hastalıkları, toraks, kalp-damar cerrahisi, genel cerrahi, iç hastalıkları, akut bakım ve enfeksiyon hastalıkları gibi birçok hastane yataklı servisine hizmet veriyoruz.


Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi


Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi 2001 yılında kurulmuştur. Ünitede akut dönemi geçirmiş inme, Multiple Sklerosis, Nöromuskuler hastalıklar, Parkinson Hastalığı vb. çeşitli nörolojik hastalıklara hizmet verilmektedir. Bu hastalara Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özgü değerlendirmeler yapıldıktan sonra güncel tedavi yaklaşımları ile yaşam kalitesini ve bağımsızlık düzeyini artırmak hedeflenmektedir. Özellikle nöromuskuler hastalıklarda ve ALS hastalığı konusunda ülkemizde referans bir ünite olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu konularda ünite elemanlarının akademik anlamda çok sayıda yayınları bulunmaktadır.


Nörolojik Erken Rehabilitasyon Ünitesi


1991 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Hastane Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi; 3 ana birimden oluşmakta olup bunlar Nöroloji Servisi, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, Akut İnme Ünitesi’dir. 24 yatak kapasiteli olan nöroloji servisinde demyelinizan hastalıklar (multipl skleroz, nöromyelitis optica gibi), hareket hastalıkları (Parkinson, distoniler, spinoserebellar ataksi gibi), nöropatiler, nöromusküler hastalıklar, sinir kas kavşağı hastalıkları, epilepsi ve migren gibi hastalık gruplarına hizmet verilmektedir. Nöroloji servisinde ayrıca daha nadir olarak görülmekte olan pompe hastalığı, Lambert-eaton myastenik sendrom, stiff person sendromu gibi hastalıklara sahip bireyler de rehabilitasyon programlarına dahil edilmektedir. 9 yatak kapasiteli nöroloji yoğun bakım ünitesinde ise yoğun bakıma ihtiyacı olan inme hastaları, myastenik krizle gelen hastalar, son evre ALS hastaları gibi hasta gruplarına hizmet verilmektedir. 10 yatak kapasiteli akut inme ünitesinde ise inme hastalarına nörolojik rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Nöroloji anabilim dalının dışında psikiyatri, dahiliye, enfeksiyon hastalıkları, kalp-damar cerrahi, anestezi yoğun bakım servisleriyle olan işbirliklerimiz de devam etmekte olup tedavi ve takip işlemleri konsültasyon sistemi aracılığıyla verilmektedir. Nörologlar ve klinik nörofizyologlar ile yakın işbirliği sayesinde botox uygulamalarına yönelik kararların verilmesinde aktif rol alınmaktadır. Nörolog, psikiyatrist, fizyoterapist ve psikologlardan oluşan davranış nörolojisi çalışma grubuna da dahil olan ünite elemanları fonksiyonel hareket hastalıklarının tedavilerine de katkı sağlamaktadır.  Ayrıca nörolojik rehabilitasyon ihtiyacı olan ünitemize ayaktan başvuru yapan hastalara da hizmet verilmektedir. Nörolojik hastalıklarda optimal fonksiyonel kazanım için erken dönem nörofizyoloji temelli uygulamaların önemi bilinmektedir. Hastane Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi bu kritik ve hassas dönem uygulamaları ile hastaları kronik döneme en iyi şekilde hazırlamaktadır. Yoğun bakımlarda göğüs fizyoterapisi, normal eklem hareket açıklığının korunmasına yönelik uygulamalar, yumuşak doku ve eklem mobilizasyonu, ödeme ve derin ven trombozunu önlemeye yönelik yaklaşımlar, erken dönemden itibaren tilt table ve/veya kişi desteği ile mobilizasyon yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Akut inme ünitesinde en erken dönemden itibaren nörofizyolojik yaklaşımlar esas alınarak oluşturulmuş rehabilitasyon programlarında gövde kontrolüne odaklaşma, gövde dengesi ve stabilizasyon, yumuşak doku ve eklem mobilizasyonu teknikleri, omuzun subluksasyonun önlenmesi ve erken mobilizasyon amaçlanarak kişilerin en kısa sürede günlük hayatlarına dönmeleri hedeflenmektedir. Diğer nörolojik hastalıklarda da hastaların ihtiyaçlarına yönelik kuvvetlendirme egzersizleri, duyu eğitimi, denge ve koordinasyonu arttırmaya yönelik egzersizler, aerobik eğitim, stabilizasyon egzersizleri, vestibüler rehabilitasyon gibi farklı yöntemlerden fadalanılmaktadır.


Nöroşirurjide Rehabilitasyon Ünitesi


Nöroşirurjide Rehabilitasyon Ünitesi 1990 yılında çalışmalarına başlamıştır. Ünitede, Nöroşirurji Anabilim Dalına ait 1 yoğun bakım ünitesi, 3 erişkin ünitesi ve 1 pediatri servisinde yatan hastalara akut rehabilitasyon hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca Nöroşirurji polikliniğinden gelen hastalar ise ev programı ile takip edilmektedir. Nöroşirurji servislerinde uygulanan rehabilitasyon genellikle akut dönemi kapsamaktadır. Tedavi programları fizyoterapistler tarafından oluşturularak uygulanmakta, tedaviler hasta taburcu olana veya bir başka merkeze yönlendirilene kadar devam etmektedir. Ünitemizde rehabilitasyon uygulamalarının amaçları komplikasyonların engellenmesi, fonksiyonel kapasitesinin artırılması, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın sağlanması, mesleğe dönüş sürecinin hızlandırılması ve ekonomik kayıpların azaltılmasıdır. Bu amaçları gerçekleştirmek için ünitemizde pulmoner rehabilitasyon, yatak içi pozisyonlamalar, bandaj uygulamaları, spastisiteye yönelik tedaviler, nörofizyolojik yaklaşım yöntemleri (Bobath, Brunnstrom, Margaret Johnstone, PNF), ataksi rehabilitasyonu, Dietz’in rehabilitasyon yaklaşımları (tümörü olan hastalara yönelik), spinal kord rehabilitasyon programları, çocuk hastalara özel rehabilitasyon programları, skolyoz ve bel-boyun sağlığına yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulanmaktadır.


Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi


Onkoloji Hastanesi servislerinde, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Hematoloji servislerinde, erişkin ve çocuk kemik iliği nakli ünitelerinde yatan hasta ve bölümümüz Kanser Rehabilitasyonu Ünitesi’nde ayaktan hasta hizmeti vermekte ve bu hasta grubu ile ilgili eğitim, uygulama ve araştırma çalışmalarını yürütmektedir.
Ünitemizde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının gerçekleştirildiği hastalıklardan başlıcaları; Lenfomalar, lösemiler, beyin tümörleri, meme kanserleri, kolorektal kanserler, mide kanserleri, akciğer kanserleri, prostat kanserleri, karaciğer kanserleri, pankreas kanserleri, tiroid kanserleri ve çocukluk çağı kanserleri (lösemiler, santral sinir sistemi tümörleri, lenfomalar, nöroblastom, yumuşak doku sarkomları, wilms’ tümörleri, kemik tümörleri vs.)dir.
Bu hastalarda; hastalığın ve uygulanan medikal ya da cerrahi tedavi yaklaşımlarının neden olduğu sorunları ve yan etkilerini azaltmaya, fiziksel fonksiyonları koruma ve artırmaya, yaşam süresini ve kalitesini artırmaya yönelik; terapatik egzersizler,  postüral re-edükasyon, masaj, skar mobilizasyonu, ağrı inhibisyonuna yönelik fizyoterapi modaliteleri, çocuklar için nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, duyu, algı ve kognitif eğitim, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın sağlanmasına yönelik yaklaşımlar, ortez ve yardımcı cihazlar, günlük yaşam aktivitelerinde enerji koruma teknikleri, mobilizasyona yönelik yardımcı cihazların seçimi ve eğitimi, aile eğitimi çalışmaları uygulanmaktadır.
Ayrıca toplum sağlığına yönelik sağlıklı kişilerde kanser ve risk faktörleri konusunda bilgilendirme, fiziksel aktivite ve egzersizin yararları hakkında bilinçlendirme programları uygulanmaktadır.  


Ortez ve Biyomekanik Ünitesi


1969 yılında kurulan Ortez ve Biyomekanik Ünitesi, bilimsel, kültürel ve etik değerler ışığında fizyoterapist yetiştiren fakültemizde, öğrencilerimizin bu alanda da yetişmiş bir birey olarak mezun olmalarını hedefleyen bir araştırma ve uygulama birimidir.
Ünitemiz bünyesindeki üretim ve uygulama atölyesi ile paralel olarak yürüttüğü çalışmalarında, biyomekanik biliminin prensipleri doğrultusunda üretilen ortez uygulamalarını toplum yararına sunmakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ortez gereksinimi duyan hastalar için kaliteli, fonksiyonel, çağdaş ve maliyet etkin ortezler üretmek ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik ortotik rehabilitasyon hizmeti vermek hedefindedir.
Ortezler ve biyomekanik alanında yetiştirdiği fizyoterapist klinisyen ve araştırmacılar sayesinde çeşitli tıp bilimleri ile multidisipliner olarak çalışmakta, hem kendi bünyesinde, hem de diğer bölümlerle birlikte araştırma ve projeler üreterek alana bilimsel katkılar sağlamaktadır. Ünite kapsamında yapılan klinik uygulamalar, başvuran hastaların gereksinimlerine belirlemeye yönelik özel klinik değerlendirmeler, hastaya uygun ortez yaklaşımının belirlenmesi, ortez uygulaması, ortez kullanan hastanın fizyoterapi ve rehabilitasyonu, düzenli kontrol ile ortez kullanım, onarım, bakım ve bırakma gibi tedaviyi etkileyen parametreler hakkında hasta ve aile eğitimidir. Ayrıca ünitemiz fizyoterapi öğrencilerine alanla ilgili teorik bilgilerini geliştirme ve pratik uygulama olanağı sunması, araştırma ve projelerin geliştirilmesi ve bu konuda lisansüstü öğrencilere liderlik edilmesi gibi görevler de üstlenmektedir.
Ünitemiz klinik çalışmaları yoğun olarak, ayak sağlığı, toplumda yaygın olarak görülmekte olan konjenital veya edinsel ayak-ayak bileği, diz ve kalça problemleri, skolyoz ve kifoz başlıca olmak üzere omurga deformiteleri, el yaralanması geçiren bireylerde ortez uygulamaları, engelli çocuk ve yetişkin bireylerde ambulasyonu ve fonksiyonelliği iyileştirecek ortez ve yardımcı cihaz uygulamaları gibi pek çok konuda güncel değerlendirme ve tedavi uygulamalarını içermektedir.


Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi ( Dış Hastalar)


Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  tarafından  Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji servislerinde yatan hastalar için daha önce başlatılmış olan Erken Rehabilitasyon Ünitesinin devamı kapsamında bölümümüz bünyesinde 1994 yılında kurulan bu ünitede, hastaneden taburcu olmuş tüm ortopedik hastaların erken veya geç dönem tedavileri yapılmakta ve konuyla ilgili koruyucu rehabilitasyon yaklaşımları uygulanmaktadır.
Ortopedik rehabilitasyon ünitesi köklü kurumsal geçmiş ve yetişmiş nitelikli akademik kadrosunun yanı sıra lisans ve lisansüstü eğitimine verdiği katkılarla alanında referans merkezi
Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesinde, kas-iskelet sistemine ait çeşitli gelişim bozuklukları, biyomekanik problemler ve deformitelerin veya fonksiyonel yetersizliklerin rehabilitasyonu;  kırık, çıkık, incinme veya burkulma gibi makrotravmalara bağlı durumların ve overuse sendromu veya müzisyen eli gibi mikrotravmalara bağlı durumların rehabilitasyonu; bel-boyun ağrıları, skolyoz ve kifoz dahil vertebral kolona ait tüm patolojilerin rehabilitasyonu; menisküs, bağ, tendon ve sinir yaralanmalarının konservatif veya postoperatif rehabilitasyonu; eklem replasman ve rekonstrüksiyon cerrahilerinden sonraki rehabilitasyon; osteoporoz dahil çeşitli metabolik ve konjenital kemik hastalıklarının rehabilitasyonu;  kas-iskelet sistemine ait diğer yaralanma ve problemlerin konservatif veya cerrahi tedavisinden sonraki rehabilitasyonu gerçekleştirilmektedir.
Ortopedik rehabilitasyon ünitesi, özelleştiği tüm bu çalışma alanlarındaki rehabilitasyonu gerçekleştirirken, ilgili diğer tüm tıp birimleriyle interdisipliner bir çalışma anlayışı içinde bir takım çalışması yapmaktadır.
Bu ünite en çok, Ortopedi ve travmatoloji omurga cerrahisi, el ve mikro cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, spor hekimliği, romatoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimliği ile iletişim halindedir.
Bu hastalara fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü değerlendirmeler yapıldıktan sonra ısı, ışık ve elektroterapi modaliteleri, masaj, manipulasyon ve mobilizasyon teknikleri, değişik egzersiz programları, nörofizyolojik tedavi yaklaşımları, bazı ortopedik durumlara özel tedavi protokolleri (total diz endoprotezleri, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmaları, femoro-asetabular impingement sendromu gibi), bel ve boyun problemi olan hastalara özel egzersiz programları, fonksiyonel aktiviteler ve ev egzersiz programları uygulanmaktadır.


Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Ünitesi


1991 yılında Prof. Dr. A. Ayşe Karaduman tarafından kurulan ünite, başlangıçta çocuk ve yetişkin kalıtsal nöromusküler hastalıklara hizmet götürüp eğitim verirken, 2001 yılından itibaren çocuk grubunda yer alan  Duchenne Musküler Distrofi, Spinal Musküler Atrofi, Herediter Motor ve Sensoriyal Nöropati, Limb Girdle Musküler Distrofi, Fasiyoskapulohumeral Musküler Distrofi, Konjenital Musküler Distrofi gibi nöromusküler hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra bu alanda yapılan klinik çalışmaların yürütüldüğü Türkiye’deki ilk merkez olma özelliğini sürdürmektedir. Ülke genelinden hasta kabul etmekte olup, aynı zamanda nöromusküler hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyonu konusunda fizyoterapistler, diğer sağlık profesyonelleri, ilgili kamu kuruluşları, bakanlıklar, hastaneler ve sivil toplum örgütleri, belediyeler ile işbirliği halinde çalışmaktadır. Nadir nöromusküler hastalıklar grubunda uluslararası araştırma ağının üyesidir. Ünite eğitim öğretim döneminde fizyoterapi öğrencilerine seçmeli ders olarak mesleki uygulama eğitimi de vermektedir. Pediatrik Nöromusküler hastalıklar Ünitesi, halen alanda özelleşmiş ve uluslararası klinik değerlendirici ünvanı taşıyan, Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği kurucu üyeleri olan 3 öğretim üyesi ve hepsi doktora eğitimine devam eden 3 araştırma görevlisi ile hem klinik hem de akademik çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yürütmektedir. 2017’den itibaren her yıl ulusal veya uluslararası Nöromusküler Hastalıklar Kongresi düzenlemektedir.


Protez ve Biyomekanik Ünitesi


Protez ve Biyomekanik Ünitesi 1967 yılında kurulmuştur. Ünitede, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle ekstremite kaybı yaşayan hastalara protez yapımı ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Teknolojik gelişmeler takip edilerek yapılan protez uygulamaları ve rehabilitasyon ile hastaların günlük yaşamda en üst bağımsızlık düzeyine ulaştrılması ve toplumsal rollerine yeniden dönebilmeleri hedeflenmektedir. Multidisipliner yaklaşımla uygulanan protez rehabilitasyonu 5 aşamada hastalara verilmektedir. Ameliyat öncesi dönem, ameliyat sonrası dönem, protez öncesi dönem, protez eğitimi dönemi ve protez sonrası dönem olarak yapılan fizyoterapi ve rehabilitasyonla üst ve alt ekstremite amputelerine gerekli değerlendirme ve tedavi yaklaşımları yapılmaktadır. Ünitede çocuk, erişkin ve geriatrik olmak üzere her yaş grubundaki amputeye uygun protezler planlanmakta ve yaşa göre gerekli rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Protez ve Biyomekanik Ünitesi’nde, protez rehabilitasyonu alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü olarak öğrencilere, protez teknikerleri ve fizyoterapistlere uluslararası standartlarda eğitim verilmekte, bilimsel çalışmalar yapılmakta ve projeler üretilmektedir. Protez uygulamaları yanında ilgili kurum ve kuruluşlara; protez uygulamaları, rehabilitasyonu ve teknoloji ile ilgili danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Amputelerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak için, gerekli iş modifikasyonları, rekreasyonel aktiviteler ve spora yönlendirme yapılmaktadır. Özellikle spora yönlendirilen amputeler için uygun spor protezlerinin tasarımı ve rehabilitasyonu uygulanmaktadır.


Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi


Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi, 2004 yılında H.Ü. Romatoloji Ünitesinde klinik çalışma uygulamaları ile başlamış, bu çalışmalara 2005 yılında H.Ü. Pediatrik Romatoloji bölümü de eklenmiştir.  2008 yılından itibaren ağrı duygu-durum ilişkisinin öneminin vurgulandığı bu ünitede biyopsikososyal model benimsenmiştir. Ünitemiz 2004 yılından beri tedavide gövde stabilizasyon egzersizlerini kullanmaktadır. 2009-2010 yıllarında gövde stabilizasyon egzersizlerine dansterapi-otantik hareket ve ağrı yönetimi bilgilerinin de eklenmesiyle benimsenen biyopsikososyal modelin inovasyonu tamamlanmış ve "Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı (BETY)" adını almıştır. Bu yöntem dansterapi-otantik hareket, gövde stabilizasyon egzersizleri, ağrı yönetimi, bedensel farkındalık, egzersiz sırasında olumlama cümleleri ve cinsel bilgi yönetimini içermektedir. 2014 yılında "Romatizmal Hastalıklarda Biyopsikososyal Yaklaşım (BETY)" ismi ile bir kitaba dönüşen bu yaklaşım 2015 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından marka olarak tescillenmiştir. 2016 yılından itibaren literatürde yer almış ve doktora dersi statüsü de kazanmıştır. Bu yaklaşımla, Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi adıyla yetişkin ve çocuk romatoloji hastalarına hizmet verilmekte ve akademik çalışmalar yürütülmektedir. Bireysel hasta eğitimlerinin yanında haftanın 3 günü grup egzersiz seansları ile romatizmalı hastalara destek verilmektedir. Bu yönüyle ülkemizde ve dünyada bir örnek oluşturmaktadır.
Ünitemizde Romatolojik hastalık tanısı (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Fibromiyalji, Osteoartrit, Gut, Sistemik Lupus Eritematozus, Skleroderma, Osteoporoz, Vaskülitler, Juvenil İdiopatik Artritler, Myozitler vs.) almış hastalara ve skolyoz ve postür bozuklukları gibi kas-iskelet sistemini etkileyen bazı hastalıklara rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Hastalıkla ve ağrıyla başa çıkma stratejilerinin kazandırılması, düzenli egzersiz alışkanlığının sürdürülmesi ve tedavide bireysel sorumluluğun kazandırılması biyopsikososyal temelde en önemli amaçlarımızdandır. Ünitemiz, hastalıkla yaşamda, hastaya rehberlik etmekte ve hastanın multidisipliner sağlık ekibine güven duygusu geliştirerek hastalığının yönetiminde aktif rol almasını sağlamaktadır.


Serebral Palsi ve Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi


Ülkemizde özellikle Serebral palsi ve pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki  çalışmalar ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 1971 yılında kurulan Serebral Paralizi Ünitesi’nde başlamış olup, bu tarihten itibaren faaliyet gösteren ünite, pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki çalışmaların temelini oluşturmuştur. Halen fakültemiz ve ünitemiz sürdürülen çalışmalar ile dünyadaki güncel gelişmeleri yakından izleyerek hizmet sunumu ve eğitime yansıyan bir referans merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyonda; 18 yaşa kadar fiziksel yetersizliği ve destek gereksinimi olan çocukların fizyolojik, anotomik ve çevresel kısıtlılıkları içerisinde mümkün olabilen en üst fonksiyonel seviyeye ulaştırılarak aktivite düzeylerinin ve yaşama katılımlarının artırılması ve çocukluk çağından süregelen kronik durumların fizyoterapi ve rehabilitasyonları hedeflenmektedir.
Ünitemizde, genel olarak Serebral palsi, nörogelişimsel kökenli problemler, doğumsal brakial pleksus yaralanmaları, meningomyelosel, tortikollis, gelişimsel koordinasyon problemi, çocukluk çağı yürüyüş ve postür bozuklukları, çocukluk çağı travmatik beyin yaralanmaları, genetik, konjenital veya metabolik hastalıklar gibi  fiziksel yetersizliklerle sonuçlanan nöromotor problemi olan çocuklar değerlendirilerek fizyoterapi ve rehabilitasyon programına alınmaktadır ve diğer rehabilitasyon ekip elemanlarıyla uzun süreli, referans merkez olarak multidisipliner ekip yaklaşımıyla takip edilmektedir.
Serebral palsili ve benzeri nöromotor problem olan çocuklarda Botulinum toksin ve farklı cerrahi müdahalelerin öncesinde hazırlık ve sonrasında bu müdahalelerin etkinliğini desteklemek amacıyla aile destekli fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, günlük yaşamı kolalaştıracak aile ve çocuk için aktif katılımı sağlayacak çözüm önerileri, yardımcı cihaz ve ekipmanların seçimi ve aile eğitimi yapılarak ev programı verilmektedir.
Ünitemizde uygulanan pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, nörogelişimsel değerlendirmelerin yapılması, motor ve duyu problemlerin belirlenmesi, ICF bakış açısıyla vücut yapı ve fonksiyonlarındaki bozuklukların değerlendirilmesi, buna bağlı aktivite ve katılıma yansımaların belirlenmesi, çocuk ve aile ilgili kişisel faktörlerin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında, hedefe yönelik, bireyselleştirilmiş fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri uygulanmaktadır. Özellikle,  duyusal ve motor deneyimlerin normalleştirilmesi, düzgün postürün sağlanması, kas tonusunun düzenlenmesi, düzeltme ve denge reaksiyonlarının geliştirilmesi, normal motor gelişimin desteklenmesi ve motor kontrolün sağlanması, ambulasyonun geliştirilmesi, kas kuvveti ve enduransın artırılması, bağımsız fonksiyonel aktivitenin sağlanması, var olan hareketin kalitesinin artırılması, oluşabilecek yumuşak doku, eklem ve postür bozukluklarının önlenmesinde önemli yer tutan “Bobath” (nörogelişimsel terapi) yaklaşımının yanında teknoloji tabanlı yaklaşımlar, zorunlu kısıtlayıcı hareket terapisi, yürüme bandı eğitimi gibi yaklaşımlar uygulamalarımızın temelini oluşturmaktadır.


Sporcu Sağlığı Ünitesi


Sporcu Sağlığı Ünitesi, profesyonel sporcuların ve rekreasyonel olarak sporla ilgilenen kişilerin değerlendirildiği, spora özgü ihtiyaçlarına yönelik egzersiz programlarının verildiği, yaralanma sonrasında rehabilitasyon programına alındığı ve spora güvenli dönüşlerinin sağlandığı ünitedir. Ayrıca sağlıklı veya herhangi bir rahatsızlığı olan bireylerde, doğru egzersiz bilincinin yerleştirilmesi için kişiye özel çalışmalar yapılmaktadır.


Yanık Ünitesi


Yanık Ünitesi 2016 yılında kurulmuştur. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İşbirliği ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Bölüm 73 Yanık Yoğun Bakım Ünitesinde yatan yanık hastalarına ve Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesinde taburculuk sonrası ayaktan takip edilmesi gereken hastalara fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Yanık sonrası uygun pozisyonlama, eklem hareket açıklığının korunması, kas kuvvetlendirme eğitimi, transferler, günlük yaşam aktiviteleri ve mobilizasyona yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları ile hastalar takip edilmektedir. Yanık nedeni, yanık bölgesi ve yanık alanı dikkate alınarak hastaya özgü ihtiyaçlar doğrultusunda rehabilitasyon programı planlanmaktadır.


Yutma Bozuklukları Ünitesi   


erişkin olmak üzere nörolojik hastalıklar, yapısal bozukluklar, kanser, travma, psikosomatik unsurlar nedeni ile görülen yutma bozukluklarının ve oromotor fonksiyon bozukluklarının fizyoterapi ve rehabilitasyonu yapılmaktadır. Bu çok disiplinli çalışmanın sonucu olarak 29 Kasım 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Yutma Bozuklukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (YUBAM) kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’ndeki YUBAM’ın uygulama birimi faaliyetleri de ünitemizin desteği ile sürdürülmektedir. Hasta hizmetinin yanı sıra yutma bozuklukları konusunda araştırmalar, projeler, eğitim seminerleri, çalıştay ve kongreler düzenlenmesi konusundaki çalışmalar düzenli olarak devam etmektedir. Ünitemizin Avrupa Disfaji Derneği ile uluslararası proje işbirliği bulunmaktadır. Aynı zamanda yutma ve çiğneme bozukluğu ile ilgili çok sayıda bilimsel bildiri, bilimsel makale ve kitap bölümü üretilmiştir. Ünite faaliyetlerine altı öğretim elemanı ile devam edilmektedir.

 

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2021