Hacettepe Üniversitesi Fizik ve Tedavi Rehabitasyon Fakültesi ©

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Doktora Programı

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Doktora Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda doktora programı 1967 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 1997'de kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında doktora programı konudaki gelişmeler ve ilerlemeler doğrultusunda aynı anabilim dalı altında ayrı bir program olarak yer almıştır. Programın amacı kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında, araştırma, eğitim, öğretim elemanı yetiştirme, program geliştirme, politika oluşturma ve yönetim pozisyonlarında lider olabilecek, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin Kardiyopulmoner Rehabilitasyon bilim doktoru yetiştirmektir. Bu programı tamamlayan mezunlar, kardiyopulmoner rehabilitasyon alanına özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora mezunları “bilim doktoru” ünvanı alarak mezun olmaktadırlar. Mezunlar, araştırma görevlileri, fizyoterapistler ve gereksinimi olan diğer alanlarda çalışanlar ve toplum için eğitim veren kişilerdir. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser. Kardiyopulmoner rehabilitasyon bilim doktoru mezunları, sağlıklı kişilerde ve hastalıklarda, koruyucu amaçlı konu ile ilgili ihtiyacı belirleyerek yetkin ve etkili programlar oluşturup uygulayabilen toplum sağlığını geliştirebilen kişilerdir.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı yüksek lisans programlarından mezun olmak ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup yüksek lisansını fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına yakın alanlarda yapan öğrencilerden anabilim dalı akademik kurulunca uygun görülenler programa kayıt olabilirler ancak bilimsel hazırlık okutulurlar.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019