Hacettepe Üniversitesi Fizik ve Tedavi Rehabitasyon Fakültesi ©

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda doktora programı 1967-68 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Programın amacı fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre fizyoterapi ve rehabilitasyonun özel alanlarında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin doktora” derecesi alan fizyoterapistler yetiştirmektir. Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyonun çeşitli özelleşmiş alanlarında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora mezunları “doktora” derecesi alarak mezun olmaktadırlar.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalı yüksek lisans programlarından mezun olmak ve . H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup yüksek lisansını fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına yakın alanlarda yapan öğrencilerden anabilim dalı akademik kurulunca uygun görülenler programa kayıt olabilirler.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019