Geleneksel 18. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi
Fakültemizin düzenlediği kongremiz bu yıl "Hastalıkta ve Sağlıkta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" teması ile 08-11 Eylül 2022 tarihinde The Ankara Otelde gerçekleştirilecektir.
2022 Yılı Mezuniyet Töreni
Hacettepe Üniversitesi FTR Fakültesi mezunlarını uğurladı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, Sıhhiye Yerleşkesi Açık Hava Tiyatrosunda yapıldı. Yoğun bir öğrenim sürecinin ardından öğrencilerimiz diploma aldı. Öğrencilerin coşkuyla keplerini havaya fırlattığı törenden karelere devamına tıklayrak ulaşabilirsiniz.
Beyaz Önlük Giyme Töreni
Beyaz Önlük Giyme Törenimiz 8 Kasım 2021 tarhinde yapılmıştır. Öğrencilerimizi kutlar ve başarılar dileriz.
SABAK Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
SABAK Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni, 18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
MENTAP
Engelli ve yaşlılara bakım verenler için ruh sağlığı ve sağlık eğitimi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda 60 Yıl
Dekan Yardımcıları Görev Dağılımı

Prof.Dr. İrem Düzgün

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim-Öğretim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile ilgili işler

Sağlık Bilimleri Enstitü ile ilgili işler

ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programlarının planlanması ve yürütülmesi

Öğretim elemanlarına ve öğrencilere “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin” uygulanması

Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenleme ve bu temsilcilerle iletişim

Ders programları, sınav takvimi

Öğrenci şikayet, öneri ve

Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi

Birim Faaliyet Raporlarında verilerin hazırlanması sürecini yönetmek

Ders ücret formlarının düzenlenmesinin ve kontrolünün yönetimi

Fakülte web sayfasının yönetimi

İçerik hazırlama

Güncelleme


Doç.Dr. Muhammed Kılınç

 

 

 

 

Araştırma-Geliştirme

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile yürütülen iş ve işlemlerin, proje ve danışmanlık işlerine dair süreçlerin yönetimi

Ulusal ve uluslararası proje koordinasyonun sağlanması ve süreçlerin yürütülmesi

Yayın teşvik komisyonunun koordinasyonu

Öncelikli alan araştırma projelerinin performans yönetimi

Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları ile ilgili süreçler

Bilimsel Etkinlik Süreçleri

Personel İşleri

Öğretim elemanları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi

İdari personel ile ilgili işlerin yürütülmesi

İdari-Mali İşler

Döner Sermaye İşleri

Demirbaş, Ayniyat İşleri

Satın Alma Komisyonu

Malzeme Muayene ve Sayım komisyonu

Muayene ve Kabul Komisyonu

Sosyal Komite Faaliyetleri-Finansal Takibi

Kurulların organizasyonu

Fakülte Kurulu Koordinasyonu

Fakülte Yönetim Kurulu Koordinasyonu

Fakülte Akademik Kurul Koordinasyonu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ilişkili süreçler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile ilişkili süreçler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi